تغییرات بافت چربی بدن در روزه داران طی ماه مبارک رمضان

سید آرش اکابری, علیرضا گلشن, علی خاکشور, مریم هاشمیان

چکیده


تا کنون مطالعات متعددی در کشور های مسلمان بر روی اثرات روزه بر وزن، شاخص توده بدنی، پروفایل چربی و بافت چربی انجام شده است. ولی اثرات روزه بر وزن و ترکیب بدن مورد توافق همگان نیست. مطالعات تغییرات بافت چربی در ماه مبارک عمدتا به سنجش چربی زیرجلدی با استفاده از دستگاه کالیپر پرداخته اند در حالی چربی احشایی برآورد خوبی از چربی کل بدن و همینطور چربی احشایی نیست. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روزه بر بافت چربی (Fat Mass) با استفاده از دستگاه دگزا (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) در روزه داران ماه­مبارک­رمضان انجام شد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.